Høringssvar / Indstillinger
Søg

BESTYRELSESMØDET

DEN 07-12-2015 KL. 19.00

 

 

Folkeoplysningsudvalget vil bede jer fremsende høringssvar vedr. ændring i retningslinjer. Vi vil derfor bede jer fremsende høringssvar senest d. 8. december 2015. Vi er klar over, at der er en meget kort høringsfrist. Men såfremt vi skal have retningslinjerne med på udvalgets møde d. 16. december 2015, således, at de kan træde i kraft i forbindelse med ansøgninger for 2016, er der desværre ikke mulighed for andet.

Ændringer af retningslinjer for puljen til ekstraordinære materialer og uddannelse:
Bilag:
1-1 Forslag til ændringer af retningslinjer
1-2 Gældende retningslinjer    
Sag 2: Ændring af retningslinjer for aktivitetstilskud til foreninger:
Bilag:
2-1 Forslag til ændringer af retningslinjer    
2-2 Kommentarer til forslag til ændringer
2-3 Gældende retningslinjer
Sag 3: Ændring af retningslinjer for lokaletilskud for foreninger:
Bilag:
3-1 Forslag til ændringer af retningslinjer
3-2 Kommentarer til forslag til ændringer
3-3 Gældende retningslinjer
3-4 KL’s satser 2015-2016


GSIR høringssvar besluttet 07-12-2015
Retningslinjer for aktivitetstilskud
Retningslinjer for lokaletilskud
Retningslinjer for materialetilskud