Høringssvar / Indstillinger
Søg

Guldborgsund Kommune, skrev til:

- Guldborgsund Sports- og Idrætsråd (GSIR)
- Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
- Aftenskolernes Samråd

Kommentarer ønskes til forslag om tilbud til afholdelse af lederuddannelse i foreningerne

Vi har tidligere tilbudt foreningerne og foreningsledere at deltage i kursusforløbene:
- Forenings- og klublederakademi (afholdt i 2008 og 2009), se bilag.
- Klubudvikling (afholdt i 2010 og tilbudt i 2011), se bilag.

I Borger & Branding – Fritid har vi drøftet om det måske var tid til at prøve at tilbyde noget lignende igen – se notat med status, se bilag.
Vi vil gerne have jeres kommentarer og også gerne forslag og eksempler på uddannelser og tiltag som i evt. har kendskab til.
Hvis det er muligt, vil jeg gerne have en tilbagemelding fra jer senest den 7. april 2014.

 

Fritids- og foreningskonsulent Lone Svendsen


---

GSIR takker for at blive hørt og har følgende kommentarer til forslaget:

Guldborgsund kommune har afholdt to forløb med emnet forenings- og klublederakademi og et forløb med emnet klubudvikling. I alle tre forløb har GSIR været repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer. Vi har været med i evalueringen af de tre forløb og har fået mange tilbagemeldinger på forløbene.

Forenings- og klublederakademiet har bidraget til at fastholde eller re-kruttere nye ledere til det organiserede fritidsliv i foreninger og klubber. Kurserne har øget uddannelsesniveauet for de frivillige ledere, og de har øget netværksdannelsen blandt foreningerne. Vi har fået mange opfordringer på nye forenings- og lederakademikurser fra foreningsformændene.

Klubudviklingskurset er med til at øge det organiserede fundament for de frivillige foreninger, både elite- og breddeforeninger, for at kunne møde fremtidens udfordringer. Erfaringen fra dette kursus viser, at det er vigtigt, at foreningerne gøres opmærksom på de ressourcer, det kræver at deltage på kurset. Nogle deltagere var ikke klar over, at man fik 25 timers hjemmearbejde, og derfor er det vigtigt, at foreningens bestyrelse taler forløbet igennem inden tilmelding. Det bør ikke kun være en formandsbeslutning at deltage i et klubudviklingskursus. Dette kursus er det sværeste at få startet, men der er ingen tvivl om, at kurset har styrket de foreninger, som deltog aktivt i forløbet.

GSIR har et indgående kendskab til de foreslåede kurser og kan kun varmt anbefale, at kurserne bliver tilbudt foreningerne på rimelige økonomiske vilkår.

Ebbe Bressing

Formand for GSIR.