BESTYRELSESMØDE

 

TORSDAG DEN 12-06-2014

Brevdueforeningen DAN-081 Midtlolland  Smedevej 7 Våbensted
TOVHOLDER ANDRÉ

 

Tilstede: Mogens Hansen (MH), Ebbe Bressing (EB), Bjarne Boesen (BB), Ole Thingsted (OT), Dorthe Fabrisius (DF), André B.Hansen (ABH), Lene Madegaard (LM)
Afbud: Benny Elkjær og Svend Erik Hansen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt


2. Godkendelse af referat 29/4 – 2014.
Ingen bemærkninger til referatet.

 

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
Vi foretog en præsentationsrunde.


4. Siden sidst.

  • EB er blevet valgt til LAG for det kommende ½ år, hvorefter der skal afholdes generalforsamling. EB deltager i arbejdet med planlægning af den kommende generalforsamling. Har endvidere deltaget i et kursus vedr. LAG
  • Tingsted Skytteforening har indviet deres nye skyttehus hvor EB deltog.
  • EB deltog i Motionsslange-dagen.
  • Brugerrådet for naturområdet har afholdt det første møde hvor EB deltog på vegne af ABH
  • EB deltog i kassererkurserne for at byde velkommen
  • EB deltog i infomøde vedr. Sofieskolen, der kommer en multisal.
  • EB har deltaget i hædring af mestre i byrådssalen
  • EB har modtaget mail fra DGI som introducerer barselsvikar, Martin Christensen på det kommunale område.
  • EB orienterede om, at han deltager i arbejdsgruppen som er nedsat af FOU. Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til hvordan og under hvilken form udvalget kan afvikle temamøder med foreningslivet i efteråret 2014.
  • LM har deltaget i genåbningen af Nordfalster Svømmecenter.

5. Økonomisk orientering ved Mogens Hansen.
MH gennemgik regnskabet som pr. 12.juni udviser et underskud på ca. 10.000,-kr.

 

6. Høringssvar vedr. ansøgninger om ekstraordinære tilskud til materialer.
Ansøgningerne blev gennemgået og EB svarer FOU.


7. Hjemmeside ved Ole Thingsted.
OT gennemgik forslag til hjemmeside. Hvert udvalg skal fremsende et par linier til hjemmesiden.
Vedtægterne skal fremsendes med de sidste nye rettelser.
Fanebladet ”Hæderspladsen” skal indeholde historier om de mestre der bliver hædret. En idé kunne være, at foreningerne selv fremsendte historier om personer de ønsker at hædre.
DF spurgte til om det var muligt at FAQ side – det kræver dog, at en fra bestyrelsen svarer rimeligt hurtigt.

8. Nyt fra FOU ved Lene Madegaard
LM orienterede om de kommende drøftelser om budget 2015 og mulige besparelse. Boldbaner og opkrævning af gebyr for anvendelse af disse blev drøftet på et generelt niveau. FOU har mulighed for at skrue på to parametre; indtægtssiden (via forhøjelse af gebyrer for haller, gymnastiksale, lokaler, svømmehaller, boldbaner m.m.) og udgiftssiden.


9. Fra udvalgene og kontaktråd.
Kontaktrådet for svømmecentrene v/LM:
Der har været afholdt møde i kontaktrådet og der er stor ros fra foreningerne til administrationen af de tildelte aktivitetstimer. Drøftelsen af svømmecentrenes profiler er, af et enigt kontaktråd, blevet ”skudt” til hjørne.
I forbindelse med renoveringen af Nordfalsters Svømmecenter er der indkøbt nye startskamler som er forberedt til svømmestævner, som anvender elektronisk tidtagning. Der er ligeledes taget højde for fastgørelse af vandpolomål og kurve til undervandsrugby.


Nykøbing F. Hallen v/ABH
Kontaktrådsmødet er udskudt.


Bavnehøj området v/ABH
Der er indvielse den 22. juni af området, og der er mange aktiviteter i løbet af dagen.


Grønt Råd v/ABH
Der er møde den 17.juni.


Uddannelsesudvalget v/EB
Der har været afholdt tre kassererkurser og der er venteliste til endnu to kurser, som afholdes i efteråret. Der er ligeledes et ønske om et overbygningskursus.

Der er ønsker om kurser i førstehjælp og hjertestarter men mangler en fast instruktør.

LM foreslog, at vi i efteråret arrangeret en aften hvor der er fokus på fastholdelse og rekruttering af unge til foreningslivet. LM nævnte Søren Østergaard fra CUR som en mulighed. Der var enighed om, at udbyde arrangementet i efteråret.


10. Eventuelt.
EB er inviteret til Kulturnat i Stubbekøbing den 13. juni.

Næste møde 26/8 - 2014

 

Næste møde 26/8 - 2014

 

Afbud til formanden.