GSIR logo

Folkeoplysningsudvalget har drøftet et notat fra administrationen, der er udarbejdet med henblik på fremlæggelse af en beslutningssag om ændring af retningslinjerne for modtagelse af materialetilskud, lokaletilskud og aktivitetstilskud. Sagen forelægges Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalget i november 2015.

 

Notatet kan ses her.


Den generelle årsag til at sagen foreslås drøftet er, at der ønskes en forståelig ansøgnings- og afregningsprocedure samt en så retfærdig fordeling af de tildelte midler som muligt og at optimere/effektivere den administrative behandling af de enkelte tilskudspuljer.


Notatet er drøftet i FOU med følgende kommentarer:


Tilskud til ekstraordinære materialer sendes til høring i GSIR og BUS med forslag om, at ansøgningerne skal være både ekstraordinære og udviklende.

 

Punkt 2: 2.1 er sendt til høring  i juridisk afdeling. 2.2 foreslås den samlede bestyrelse. 2.3 model lig ”svømmetimer” foreslået. 2.4 anbefalet. 2.5 drøftet. 2.6 anbefalet.

 

Under aktivitetstilskud skal foreningerne være opmærksomme på kommentarerne!

 

Punkt 3:  3.1 foreslået 45 uger. 3.2 max. 3 træninger pr. uge a 2 timer. 3.3 som 2.3


Disse ændringer bør man være opmærksomme på, og GSIR er især klar over, hvilke konsekvenser, det vil få for foreningernes aktivitetstilskud.


Ebbe Bressing
Formand for GSIR.