Dato: 3. maj 2016
Folkeoplysningsudvalgets beslutning ved 1. fordeling af tilskud i 2016

Til GSIR og BUS

Vedr. sagen om ekstraordinære tilskud til materialer på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27.04.2016.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt følgende indstilling:
at der bevilges ekstraordinære tilskud til materialer som indstillet af Guldborgsund Sports- og Idrætsråd (GSIR) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
at tilskudsberettigede ansøgninger prioriteres og bevillings tilskud i forhold til foreningens medlemmer under 25 år i forhold til foreningens samlede medlemstal indtil puljen er forbrugt.
at ansøgninger som ikke er tilskudsberettiget forsøges behandlet i andre puljer under Fritids budgetområde.
Puljen til fordeling udgør 2/3 af budget = 139.000 kr. og det forbrugte budget udgør 134.499 ved den foreslåede prioritering

Regneark med godkendte bevillinger er vedhæftet.

Jeg takker for jeres samarbejde omkring sagsbehandlingen og høringssvar til sagen.
Med venlig hilsen
Lone Svendsen
Fritids- og foreningskonsulent
Fritid
Center for borger & branding
Guldborgsund Kommune