Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
Søg

Dato: 3. maj 2016
Emne: VS: VS: Prioriteringsværktøj KTB-udvalget.

Kære Ebbe
Jeg har d.d. fået videresendt nedenstående henvendelse. Jeg har vedhæftet prioriteringsværktøjet, godkendt på møde den 18. november 2015.
På Foreningsportalens informationsside er der, for de puljer, hvor værktøjet anvendes (eksempelvis Kulturudviklingspuljen) links til værktøj og relevant udvalgssag http://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=20
Der er for dette tilpassede værktøj udviklet et fælles ansøgningsskema for puljerne direkte under KTB, der gerne skal gøre, at man som ansøger skriver sig ind i forhold til KTBudvalgets prioriteringer - uden absolut at skulle kende dem.

(Link til prioriteringsværktøj. Link til prioriteringsskema)

Med venlig hilsen
Elisabeth Rafael Kreutzfeldt
Kulturkonsulent
Kultur, Turisme og Bosætning
Center for Borger & Branding
Guldborgsund Kommune