Nyheder
Søg

Kære Brugerråd for Naturområde Guldborgsund.

Hermed fremsendes det endelige referat fra vores møde den 19. juni 2014. Der er ikke indenfor 14 dage indkommet bemærkninger til referatet. [Se nedenfor]

 

På mødet blev I orienteret om følgende (referatet s. 4):

’Frederik orienterede om, at Byrådet har afsat 100.000 kr. i 2014 og 2015 til projekter, medfinansiering af projekter mv. inden for Brugerrådets arbejdsområde. Bud på projekter fra medlemmerne ønskes til næste møde. Brugerrådet har ret til at indstille, hvilke projekter mv., som pengene ønskes anvendt til.’

 

På næste møde den 11. september 2014 skal vi således drøfte fordelingen af 2014-pengene, som er 100.000 kr.

Vi håber, at I har masser af ideer og ønsker til projekter i gerne vil have gennemført! Vi har som nævnt 100.000 kr. i puljen! Så derfor vil vi opfordre jer til at udarbejde ansøgninger på projekter ved at udfylde vedlagte skabelon ’Ansøgning om projekt_2014’. Skabelonen skal anvendes, ellers kommer ansøgningen ikke i betragtning.

 

Ansøgningerne skal være os i hænde senest den 1. september 2014 kl. 16 og skal sendes til Maya-Maria Madslund på mail, mama@guldborgsund.dk.

Vi indsamler alle projektansøgninger og sender dem samlet til jer ca. den 3. september. I har herefter en uge (til mødet d. 11.9) til at sætte jer ind i ansøgningerne og gøre jer tanker om, hvilke projekter, I vil anbefale eller ikke-anbefale. Så kan vi i administrationen efter mødet den 11.9 – på et godt grundlag - træffe den endelige beslutning.

Allerede ugen før – ca. den 27.8 - får I tilsendt dagsorden m. bilag for mødet den 11. september 2014.

Vi ser frem til at modtage projektansøgninger senest den 1. september!
God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger. Center for Miljø & Plan, Natur
DIR +45 54731979, mama@guldborgsund.dk
Guldborgsund Kommune