Nyheder
Søg

Til alle interesserede

Hermed fremsendes udkast til udviklingsstrategi for LAG Lolland-Falster, som er i høring frem til mandag den 5. januar kl. 24.00.

Udkast til strategien er lagt på de to kommuners hjemmesider og kan hentes via dette link: http://www.guldborgsund.dk/da/Politik_og_fakta/Puljer_og_planer/LAG_LF/Udviklingsstrategi.aspx


Høringsparter for bestyrelsens udkast til den lokale udviklingsstrategi er:
- Alle medlemmer af LAG Lolland-Falster
- Lolland og Guldborgsund Kommuner
- Region Sjælland

Herudover er alle med interesse for sagen velkomne til at afgive høringssvar eller komme med bemærkninger til udkastet til LAG Lolland-Falsters udviklingsstrategi.


Eventuelle tilbagemeldinger bedes fremsendt til undertegnede på mailadressen cw@guldborgsund.dk inden mandag d. 5. januar 2015 kl. 24.00


På bestyrelsen for LAG Lolland-Falsters vegne,
Med venlig hilsen
Carina Woollhead
LAG koordinator/udviklingskonsulent
Erhverv & Turisme
Center for Borger & Branding