Fra: Vantore Håndbold

Dato: Man, 02. nov 2015 18:14
Emne: Varsel om lukning af Kettingehallen.

 
Kære Alle!
Efter modtagelse af nedenstående skrivelse fra Nysted Sportscenter i morges vedr. varsling om 3 ugers lukning af Kettingehallen, ser vi os nødsaget til at tilkendegive vores klare holdning omkring denne lukning.
Med kun én uges varsel er dette fuldstændig uacceptabelt og en beslutning som vi ikke tidligere har haft kendskab til.
Følgende spørgsmål ønskes venligst besvaret :
* Hvad er årsagen til den pludselige renovering ?
* Hvorfor er brugerne af Sportscentret ikke tidligere blevet orienteret ?
* I tilfælde af fastholdelse af beslutningen, hvem dækker så vores økonomiske tab ?
Midt i højsæsonen vil dette have uoverskuelige konsekvenser for vores forening :
* Afbud af planlagte turneringskampe - kr. 750,00 pr. kamp - pt. ca. 12 kampe
 
* Ingen alternative træningsmuligheder (er undersøgt i omkringliggende haller)
   Vores førstehold for herrer i netop rykket op i Serie 1, og kan ikke fastholde deres nuværende niveau, såfremt der ikke kan trænes.
 
* Risiko for tab af medlemmer - særligt for vores nystartede børne-/ungdomsspillere, min. 30 børn.
* Manglende omsætning i hallens cafeteria som bestyres af håndboldklubbens venneforening
Der er rent faktisk ca. 5 måneder om året, hvor der ingen aktiviteter er i hallen, hvor det naturligvis vil være mere fordelagtigt at foretage de planlagte installationer.
Ligeledes kan vi meddele, at den første del af turneringen afsluttes d. 13. december og derefter pause i ca. 3 uger.  
Vi håber på en hurtig tilbagemelding - og naturligvis på at dette ikke bliver aktuelt - det må være muligt at skabe en god dialog forinden med os og de andre lokale foreninger i området.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte formand Jesper Dittmann (tlf. 2087 5057) eller kasserer René Holmblad (tlf. 2949 4824).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vantore Håndboldklub
******************************************************
Hej alle
 
Det er med stor beklagelse, at jeg skal meddele at Kettingehallen er lukket fra og med mandag d. 9. november 2015 og til og med fredag d. 27. november 2015. ( ugerne 46, 47 og 48 )
Der skal laves strålevarme i hallen og lyset i hallen skal udskiftes.
Dette er desværre ikke noget vi selv er herre over, da det er en politisk beslutning, der er taget af byrådet i Guldborgsund kommune.
Jeg ved det giver en del arbejde mht. at få meddelt det ud til jeres medlemmer, samt at få aflyst/flyttet træning/stævner/kampe.
Ovenstående glæder kun selve hallen, ikke omklædningsrum og motionscenter.
Har I spørgsmål, er I velkomme til at ringe til mig på 40 34 54 22 eller formand Niels Bjerregård på 20 49 10 40  
For en god orden skyld så vil jeg lige bede jer meddele tilbage, at I har læst denne mail.
 
Med venlig hilsen
Nysted sportscenter
Karsten Latocha
Halinspektør