Nyheder
Søg

Guldborgsund Kommune offentliggjorde den 4. januar et udkast til kommuneplanstrategi 2015-2027.
Den vedkommer og kommer til at påvirke os alle - En kommuneplanstrategi er det øverste styringsdokument i en kommune.


Der er offentlig høring frem til d. 28. februar 2016.

Alle er velkommen til at fremsende høringssvar til kommuneplanstrategien indenfor høringsperioden. Alle indkomne input tages med i den endelige politiske behandling af strategien, når høringsperioden er afsluttet.


På hjemmesiden www.guldborgsund.dk kan du finde udkast til kommuneplanstrategien og yderligere relevant information.

  • Udkastet til kommuneplanstrategi.
  • Udvalgsstrategierne, Arbejdsmarkedsudvalg. Teknik- og miljøudvalg. Børn, familie og uddannelsesudvalg. Folkesundhed- og omsorgsudvalg. Handicap- og psykiatriudvalg. Kultur, turisme- og bosætningsudvalg.
  • Sundshedsaftale 2015 – 2018 indgået mellem Region Sjælland og kommunerne.
  • Business Lolland-Falsters Erhvervsstrategi 2015-2018.
  • Befolkningsprognose Guldborgsund Kommune.
  • Til- og fraflytteranalyse Lolland-Falster.


Det er muligt at indgive sit høringssvar via kommentarfeltet på siden www.guldborgsund.dk/kommuneplanstrategi.
Det er også muligt at sende sit høringssvar til kommuneplanstrategi@guldborgsund.dk
Og høringssvar kan også sendes til: Guldborgsund Kommune.  Parkvej 37. 4800 Nykøbing F. Att.: Strategi & Digitalisering

Husk at høringssvar skal fremsendes senest den 28. februar 2016.


Link til udkast til kommuneplanstrategi og baggrundsmateriale er her
.