SPAREFORSLAG - 2014
Søg

Nu er der kommen en dagsorden på guldborgsund.dk for mødet i folkeoplysningsudvalget den 3. juli 2014.


'Kultur- Turisme og Bosætningsudvalget har på deres møder henholdsvis den 9. april og 21. maj 2014 behandlet de forelagte besparelsesforslag fra forvaltningen.

På det seneste møde den 21. maj besluttede Kultur- Turisme og Bosætningsudvalget i første omgang at udelade forslagene om lukning af haller, nedsættelse af aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år og friholde lokaletilskuddet for den andel der vedrører børn og unge under 25 år, så den fremdeles stadig er på 100%.
På den baggrund anmodes Folkeoplysningsudvalget om at diskutere de tilbageværende spareforslag og afgive et høringssvar til Kultur- Turisme og Bosætningsudvalget senest 1. august 2014.'

 

Du kan se det hele med alle bilag ved at følge dette link.