Tilmelding
Søg

Enhver sport eller idrætsforening, som er godkendt som støtteberettiget og hjemmehørende i Guldborgsund kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGl, DFIF eller lignende landsdækkende organisationer, kan optages som medlem.

Ved tilmelding af forening til Guldborgsund Sport- og Idrætsråd skal du sende en mail, eller et brev, til
kasserer og medlemsansvarlig Mogens Hansen, moh@privat.dk, Ryttervænget 17. 4800 Nykøbing F
med følgende informationer og et eksemplar af foreningens vedtægter.

• Foreningens navn

• Foreningens samlede medlemstal
• Antal aktive medlemmer under 25
• Antal passive medlemmer

• Har foreningen eget klubhus ja/nej
• Hvis ja så skriv klubhusets adresse

• Foreningens formand: Navn. Adresse. Telefon. Email

• Foreningens kasserer: Navn. Adresse. Telefon. Email

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Navn. Adresse

• Navn på foreningens landsorganisation

• Indsendt af: Navn. Telefon

---

Repræsentantskabet afgør, efter indstilling fra Sports- og Idrætsrådets bestyrelse, om optagelse kan finde sted. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.