Kontaktråd hallerne
Søg

Guldborgsund Hallernes logo

Referat fra kontaktrådsmøde i Nykøbing Falster Hallerne den 2. april 2014

 

Mødedeltagere:
André Hansen, Guldborgsund Sports- og Idrætsråd
Henrik Danelund, Nykøbing FC ApS
Werner Gass, Nykøbing F. Håndboldklub
Tina V. Jensen, forpagter, Nykøbing Falster Hallerne
Klaus Lykkebæk, teamleder, Borger og Branding
Svend Dreist, fmd., Nykøbing F. Erhvervsforening
Hans-Henrik Hansen, Guldborgsund Hallerne
Janne Sømose Jørgensen, Guldborgsund Hallerne

Afbud fra:
Klaus Rasmussen , Kraghave Badmintonklub og Jan Meyer, Nykøbing F. Karateklub

Velkommen til Tina, som træder i stedet for Lars Jensen.


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 12. november 2014
Godkendt

3. Orientering fra FOU v/Svend Dreist
- Ved sidste møde var der en del ansøgninger om godkendelse til foreninger. Det er ikke alle, der godkendes som folkeoplysende foreninger, men blot registreres for at kunne låne lokaler i kommunen.
- Der er blevet uddelt lokale- og aktivitetstilskud for i alt knapt 2,3 mio. kr.


4. Orientering fra Klaus Lykkebæk
- Byrådet har besluttet at fastfryse overskud fra 2013 til slutningen af året, men har af Økonomiafdelingen fået grønt lys for, at beløb kan indgå i beregningen for næste års dækningsprocent.
- Der er udarbejdet besparelseskatalog med besparelsesforslag frem til 2018. Hele sparekataloget ligger på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.
- Der er god gang i Foreningsportalen til glæde for foreningerne. Der mangler d.d. 80 foreninger, som skal indberette oplysninger, - og det skal ske – ellers udbetales tilskuddene ikke til disse foreninger. Der bliver pt. arbejdet med nogle kriterier for indberetning og udbetaling.
- KL fortalte om de mange nye arbejdsopgaver, der er kommet til ifm. den nye struktur Kultur, - Turisme, - Bosætning.


5. Orientering fra Hans-Henrik Hansen
- Vi er rigtig glade for vores forpagter Tina V. Jensen. Vi skal blive bedre til at koordinere aftalerne med hinanden, - det er godt, at Tina er garvet.
- Mange kommuner er presset på økonomien, og det pres mærker vi også. Vi har i Guldborgsund Hallerne har haft et større underskud i 2013 end beregnet, men når vi kigger på tallene er vores indtægter steget samtidig med at svømmecentret i Nørre Alslev har været lukket pga. renovering. Der har været ekstraordinære opgaver med teknikken i svømmecentret i Nykøbing Falster, som ikke har kunnet udsættes.
- Fremover vil egne tilrettelagte arrangementer i svømmecentrene være forudbetalte for at sikre indtægter.
- Svømmecentret i Nørre Alslev åbner 31. maj 2014 – program.
- Der er kommet styr på udgifter på det tørre område. Det våde område får vi styr på nu. Der er ansat et ledelsesteam for svømmecentrene – og det tværgående samarbejde i organisationen former sig.
- Vi arbejder på tiltag – i samarbejde med Tina V. Jensen – om udvikling af forhallen mv.
- Der arbejdes aktivt – bl.a. i forhold til skærme, både i svømmecentret og i alle haller.
- Esco – vi har fået det landet, så det ser fornuftigt ud. Der er en stor besparelse ved solceller – især ved svømmecentrene. Der kan ikke betale sig at få udskiftet ventilationsanlæg.
- Optimering af ejendomsdriften i kommunen – vi har afgivet høringssvar i den forbindelse. Én af begrundelserne er, at vi med baggrund i oplægget ikke kan overholde vores opdrag ift. indtjening af kommercielle indtægter.


6. Orientering fra Janne Sømose Jørgensen
- Vi er i gang med at implementere 2 mand til 3 haller.
- Vi er rigtig glade for at have fået Dina Mortensen (adm. medarbejder fra svømmecentret) herind i vores administration. Det er en del af den tværgående tankegang i organisationsændringen, der her falder på plads.
- Heidi Bech er ansat som grafisk medarbejder, og skal så at sige tjene sin egen løn. Hun skal profilere Guldborgsund Hallerne og udvikle brandet. Bl.a. er også prispolitikken ved at være på plads med udlejning af de digitale skærme i hallerne.
- Der er stress på i det daglige arbejde, men vi føler, at vi arbejder med de strategiske prioriteringer for at nå i mål.


7. Evt.
- Opdatering af mødedatoer
Næste møde er den 3. juni kl. 16.30 i Nykøbing Falster Hallerne.
Resten af 2014 er datoerne således:
2. september 2014
11. november 2014


For referatet
Janne Sømose Jørgensen