Velkommen i Guldborgsund Sports og Idrætsråd.

Hvis du syntes din forening har lyst til at være med i denne forening, kan du tilmelde din forening til Guldborgsund Sport- og Idrætsråd.

Det gør du ved at sende en mail til foreningens kasserer Kurt Wiell  kuwi@live.dk

Så vil du få oplyst hvilke oplysninger GSIR har brug for, og hvordan det foregår. Bl.a. skal vi bruge en kopi af foreningens vedtægter for se om de opfylder betingelserne for medlemsskab. Du er også velkommen til at ringe til formand Bjarne Boesen på tlf. 29 62 58 60  for at få oplysninger om GSIR`s virke.

Som medlem kan optages enhver sport eller idrætsforening, der er godkendt som støtteberettiget i henhold til folkeoplysningsloven, og hjemmehørende i Guldborgsund kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGl, DFIF eller lignende landsdækkende organisationer, jfr. vedtægterne.

Bestyrelsen afgør om optagelse kan finde sted. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Det årlige kontingent for foreninger er 100 kr.


Kontakt GSIR