Udvalg/opgavefordeling


*Hallerne

*Område 1

Stubbekøbing, Horbelev og Horreby:  Benny Ellekjær

* Område 2

Gedser og Væggerløse:  Benny Ellekjær

* Område 3

Nykøbing F. og Ejegod:  Bjarne Møller Boesen

* Område 4

Svømmecentrene:  Lene Madegaard


Fælles kontaktråd for haller

Bjarne Møller Boesen

Lene Madegaard


Folkeoplysningsudvalget

Bjarne Møller Boesen


Bavnehøj fritidsområde

Kim B. Rasmussen


Tema og Aktivitetsudvalget

Finn Jørgensen (form)

Dorte Fabricius

Bjarne Møller Boesen

Kurt Lorentzen

Hjemmeside og sociale medier.

Finn Jørgensen (form)

Dorthe Fabricius

Lisbeth Christiansen


Hverveudvalget

Bjarne Møller Boesen (form)

Kurt Wiell


Sejlads og kystnære aktiviteter

Finn Jørgensen (form)

Benny Ellekjær

Bjarne Møller Boesen

**Følgegruppen Bøtøskoven

Benny Ellekjær


** Grønt råd

Bjarne Møller Boesen


**Følgegruppen Naturlandet

Benny Ellekjær


**Natur-miljø og planlægningsudvalget

Benny Ellekjær

Bjarne Boesen

Lisbeth Christiansen


Arbejdsgruppe om Foreningernes Dag

Bjarne Møller Boesen

Dorthe Fabricius